femdomcc.com

Fortbildning

Technichus har ett stort och varierat utbud av fortbildningar inom naturvetenskap, teknik och programmering. Varje fortbildning är en chans att fylla på med aktuell kunskap, nya undervisningsidéer samt att träffa kollegor och utbyta erfarenheter. Här nedan kan du se några av våra fortbildningar. För bokningsförfrågan och prisuppgift, kontakta oss via mail, pedagoger@technichus.se eller ring 0611-34 96 37. Tveka inte att höra av Er till oss.


Alfons Åberg undersöker och experimenterar

Fortbildning för förskolepersonal

Under 2020 lanserade förlaget Rabén och Sjögren boken Alfons Åberg undersöker och experimenterar. Varje uppslag i boken innehåller en kort text där Alfons på något sätt introducerar temat för undersökningen, en lista med material samt bilder och text som förklarar hur undersökningen genomförs. Boken innehåller tio uppslag och den skiljer sig från de andra Alfonsböckerna eftersom det inte riktigt är en sagobok.

I samarbete med Rabén och Sjögren arrangerar Technichus fortbildningar där vi undersöker och experimenterar med naturvetenskap. I samband med detta får varje förskola det material som behövs för att genomföra experimenten.

Var: Technichus
Datum: 18 november
Tid: 14.00-17.00
Pris: 400kr/deltagare
(kostnadsfritt för förskolepersonal i Härnösand)
Antal platser: max 2 deltagare/förskola (fler i mån av plats)
Reservation: minst 20 deltagare.

Anmäl dig <HÄR

Innehåll

Ni kommer att få prova på sex olika laborationer där vi undersöker naturvetenskapliga fenomen som passar de äldre barnen i förskola.

Material

Technichus tillhandahåller det material som behövs för laborationerna men ta gärna med eget material för dokumentation.


Att programmera med workshops

På uppdrag av Skolverket erbjuder vi på Technichus science center en workshopsserie med introduktion och handledning i programmering. Välj mellan att få utbildning i Scratch, Python eller Micro:Bit.

Innehåll och mål

Den här workshopserien ger en introduktion till programmering i Scratch, Python eller Micro:Bit. Kursen varvar teori med praktiskt arbete och ger utrymme till kollegialt utbyte och lärande. Workshopserien inkluderar tre träffar då deltagarna arbetar och handleds i innehållet i det valda spåret. Mellan träffarna arbetar deltagarna individuellt med ett av programmeringsspråken i webbkursen “Att programmera”.

Kursen lägger grunden för fortsatt kompetensutveckling och arbete med att skapa, läsa, felsöka, testa och förbättra programkod, samt att reflektera över hur programmering kan användas i undervisningen.

Målgrupp och förkunskaper

Workshopsserien riktar sig i första hand till lärare som undervisar i matematik eller teknik i årskurserna 4-9, gymnasiet samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen. Workshopserien är öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer i mån av plats.

Deltagarna ska vara verksamma lärare, men behöver inte vara behöriga matematik- eller tekniklärare.

Inga förkunskaper i programmering krävs men det är en fördel om deltagarna har gått webbkursen “Om programmering” eller har motsvarande kunskaper.

Kostnad och utrustning

Workshopserien finansieras av Skolverket. Deltagande huvudmän/rektorer ansvarar för att skapa förutsättningar för lärares kompetensutveckling genom att avsätta tid och se till att utrustning finns.

Genomförande och anmälan

Den här workshopserien erbjuds till huvudmän/rektorer för både kommunala och fristående verksamheter. Kursen genomförs september-november 2020. Sammanlagd tidsåtgång inklusive fysiska träffar tar ca. 2.5 h x 3 + tiden att utföra “Att programmera”.

Tid och plats för workshops bestäms i samarbete mellan rektor/huvudman och Technichus lärare. För att kursen ska kunna starta krävs minst tjugo stycken deltagare.

För intresseanmälan och mer information, kontakta oss via mail pedagoger@technichus.se eller ring oss på 0611-34 96 37.

Läs mer om workshopserien på Skolverket.


Programmering och digital kompetens

Fortbildningen finns från förskola till årskurs nio
Vi elever idag i ett samhälle som är beroende av datorer och det blir allt mer viktigt för fler att kunna hantera och navigera i dagens digitala värld. Detta leder till ett ökat behov av att man som individ förstår hur dessa system fungerar och skapas. Skolverkets beslut om att göra programmering obligatorisk från 2018 innebär uppdaterade skolplaner och tydliggör elevernas kunskapskrav inom programmering och digital kompetens.

I vår fortbildning ger vi dig, med och utan tidigare erfarenheter möjlighet att lära dig och utvecklas inom programmering. Tillsammans lyfter vi de utmaningar som tilläggen i läroplanen skapar och ger dig verktyg att hantera dem. Vi lägger fokus på hands-on aktiviteter och provar olika verktyg anpassat efter undervisningsålder. Vårt fokus är att koppla samman programmering med övriga ämnen i skolan för att undvika att programmering blir något isolerat. Vi ger dig också tips på hur du kan fortsätta din utveckling inom programmering och digitala verktyg efter fortbildningen.


Kemi och fysik

Fortbildning finns från förskola till årskurs nio
Många saker i vardagen har med kemi att göra. Under fortbildningen lär vi oss grundläggande begrepp genom spännande experiment och ger exempel på hur naturvetenskapliga fenomen och kemiska processer kan förklaras utifrån olika teman. Varför flyter vissa saker när andra sjunker? Hur kan två ämnen förändras genom en kemisk reaktion och vilka egenskaper får de nya? Med avstamp i läroplanen provar vi experiment tillsammans som sedan kan använda i klassrummet. Experimenten är skapade för att tillsammans med eleverna enklare kunna förstå svåra fenomen.


Teknik och elektronik

Fortbildningen finns från förskola till årskurs nio
Under detta fortbildningstillfälle ger vi er möjligheten att arbeta med teknik och elektronik på ett kreativt sätt. Ni får möjlighet att skapa i vår verkstad och får tips om hur man med hands-on pedagogik kan förklara mekanismer som länkar, hävstänger och kugghjul. Vi synliggöra elektriska kretsar och skapa konstruktioner där vi binder dessa samman. Vi fyller rummet med spännande konstruktioner och material som kan kopplas till målen i läroplanen. Tillsammans bygger vi en ”verktygslåda” med idéer och konstruktioner som ni får ta med er tillbaka.

Projekt på Technichus

Technichus Science Center driver flera projekt inom entreprenörskap och innovation. Konceptet Sommarlovsentreprenör förvaltas och utvecklas av Technichus och vi ingår i EU-projektet Creative Momentum.

Läs mer om projekt på Technichus!

Våra öppettider

Torsdag till söndag kl. 10-16.
Förskole- och skolgrupper är välkomna att boka in sig tisdag-fredag.
Måndagar har vi stängt.

 

 

Hitta hit

Besöksadress: Storgatan 11
Post: Technichus i Mitt Sverige AB
Storgatan 11, 871 31 Härnösand
Tel: 0611 – 34 96 35
E-post: reception@technichus.se
Facebook: Följ oss – få senaste nytt!