femdomcc.com

Fortbildning

Technichus har ett stort och varierat utbud av fortbildningar inom naturvetenskap, teknik och programmering. Varje fortbildning är en chans att fylla på med aktuell kunskap, nya undervisningsidéer samt att träffa kollegor och utbyta erfarenheter.

Här nedan kan du se några av våra fortbildningar. För bokningsförfrågan och prisuppgift, kontakta oss via mail, pedagoger@technichus.se eller ring 0611-34 96 37. Tveka inte att höra av Er till oss.


Workshopsserie i programmering – hösten 2022

På uppdrag av Skolverket erbjuder Technichus en workshopsserie med introduktion och handledning i programmering. Välj mellan att få utbildning i delkurserna Om programmering eller Att programmera spår Scratch, Python eller Micro:Bit.

Den här är den fjärde workshopserien Technichus genomför och den omfattar delkurserna Om programmering eller Att programmera med spåren Scratch, Python eller Micro:Bit. Kursen varvar teori med praktiskt arbete och ger utrymme till kollegialt utbyte och lärande.

Workshopsserien bygger på Skolverkets webbkurser Om programmering och Att programmera.

Innehåll och mål

Kursen lägger grunden för fortsatt kompetensutveckling och arbete med att skapa, läsa, felsöka, testa och förbättra programkod, samt att reflektera över hur programmering kan användas i undervisningen.

Delkursen Om programmering

Om programmering är en grundläggande webbkurs som riktar sig till alla som arbetar i skolan, förskolan och vuxenutbildningen. Workshopsserien erbjuder stöd och inspiration i ett första möte med programmering.

Workshopserien riktar sig i första hand till förskollärare, lärare som undervisar i årskurs F-3, lärare i fritidshem, lärare i matematik eller teknik i årskurserna 4-6, lärare som undervisar i grundsärskolan årskurs 1-6. Även lärare som undervisar i andra ämnen, årskurser eller skolformer och som vill lära sig grunderna i programspråken kan delta.

Denna kurs passar dig som är helt ny inom programmering! Inga förkunskaper i programmering krävs.

Delkursen Att programmera

Kursen Att programmera omfattar spåren Scratch, Python eller Micro:Bit där du väljer ett av spåren.

Workshopsserien riktar sig i första hand till lärare som undervisar i matematik eller teknik i årskurserna 4-9, gymnasiet samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen. Workshopsserien är öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer i mån av plats.

Deltagarna ska vara verksamma lärare, men behöver inte vara behöriga matematik- eller tekniklärare.

Inga förkunskaper i programmering krävs men det är en fördel om deltagarna har gått Skolverkets webbkurs Om programmering eller har motsvarande kunskaper.

Kostnad och utrustning

För deltagarna är utbildningen kostnadsfri. Workshopsserien finansieras av Skolverket. Deltagande huvudmän/rektorer ansvarar för att skapa förutsättningar för lärares kompetensutveckling genom att avsätta tid och se till att utrustning finns. Med utrustning menar vi dator och eventuell Micro:bit (vid val av det specifika spåret).

Målgrupp

Den här workshopsserien erbjuds till huvudmän/rektorer för både kommunala och fristående verksamheter.

Datum för workshops och intresseanmälan

Kursen genomförs under hösten 2022.

Om programmering
– Specifika datum och tider kommuniceras under sista veckan av augusti.

Att programmera
– Specifika datum och tider kommuniceras under sista veckan av augusti.

Sammanlagd tidsåtgång inklusive fysiska träffar är cirka 20 timmar. Tid och plats för workshops bestäms i samarbete mellan rektor/huvudman och Technichus.

OBS! Det finns max 30 platser totalt till ”Om programmering” och ”Att programmera”.

Sista datum för intresseanmälan är 9 september 2022.

På Skolverkets hemsida finns mer information om workshopserien.


Programmering och digital kompetens

Fortbildningen finns från förskola till årskurs nio
Vi elever idag i ett samhälle som är beroende av datorer och det blir allt mer viktigt för fler att kunna hantera och navigera i dagens digitala värld. Detta leder till ett ökat behov av att man som individ förstår hur dessa system fungerar och skapas. Skolverkets beslut om att göra programmering obligatorisk från 2018 innebär uppdaterade skolplaner och tydliggör elevernas kunskapskrav inom programmering och digital kompetens.

I vår fortbildning ger vi dig, med och utan tidigare erfarenheter möjlighet att lära dig och utvecklas inom programmering. Tillsammans lyfter vi de utmaningar som tilläggen i läroplanen skapar och ger dig verktyg att hantera dem. Vi lägger fokus på hands-on aktiviteter och provar olika verktyg anpassat efter undervisningsålder. Vårt fokus är att koppla samman programmering med övriga ämnen i skolan för att undvika att programmering blir något isolerat. Vi ger dig också tips på hur du kan fortsätta din utveckling inom programmering och digitala verktyg efter fortbildningen.


Kemi och fysik

Fortbildning finns från förskola till årskurs nio
Många saker i vardagen har med kemi att göra. Under fortbildningen lär vi oss grundläggande begrepp genom spännande experiment och ger exempel på hur naturvetenskapliga fenomen och kemiska processer kan förklaras utifrån olika teman. Varför flyter vissa saker när andra sjunker? Hur kan två ämnen förändras genom en kemisk reaktion och vilka egenskaper får de nya? Med avstamp i läroplanen provar vi experiment tillsammans som sedan kan använda i klassrummet. Experimenten är skapade för att tillsammans med eleverna enklare kunna förstå svåra fenomen.


Teknik och elektronik

Fortbildningen finns från förskola till årskurs nio
Under detta fortbildningstillfälle ger vi er möjligheten att arbeta med teknik och elektronik på ett kreativt sätt. Ni får möjlighet att skapa i vår verkstad och får tips om hur man med hands-on pedagogik kan förklara mekanismer som länkar, hävstänger och kugghjul. Vi synliggöra elektriska kretsar och skapa konstruktioner där vi binder dessa samman. Vi fyller rummet med spännande konstruktioner och material som kan kopplas till målen i läroplanen. Tillsammans bygger vi en ”verktygslåda” med idéer och konstruktioner som ni får ta med er tillbaka.

Projekt på Technichus

Technichus Science Center driver flera projekt inom entreprenörskap och innovation. Konceptet Sommarlovsentreprenör förvaltas och utvecklas av Technichus och vi ingår i EU-projektet Creative Momentum.

Läs mer om projekt på Technichus!

Våra öppettider

Under vecka 34 håller vi stängt men helgen har vi öppet som vanligt.

TORSDAG-SÖNDAG 10.00-16.00

Tisdag-fredag tar vi emot skolprogram och förbokade grupper.
Måndag stängt

Hitta hit

Besöksadress: Storgatan 11
Post: Technichus i Mitt Sverige AB
Storgatan 11, 871 31 Härnösand
Tel: 0611 – 34 96 35
E-post: reception@technichus.se
Facebook: Följ oss – få senaste nytt!