stenkoll


Gnejs

Ålder och bildningssätt

Granit och gnejs är Sveriges vanligaste bergarter. Gnejsens huvudmineral är kvarts, fältspat och glimmer. Gnejs är en metamorf bergart som ofta har ett sedimentärt ursprung. Gnejserna i nordligaste Sverige hör till våra äldsta bergarter och är mellan 2,5 och 3 miljarder år. Gnejserna i Medelpad och Ångermanland är cirka 1850 miljoner år.

Kännetecken

Gnejsens mineralkorn ligger mer eller mindre i parallella skikt som brukar beskrivas som sliriga. De olika skikten skiftar i ljusa och mörka mineral och bildar ibland vackra mönster. Ute vid Härnöns klippiga kust är gnejsen på vissa ställen mycket dekorativ. Beroende på ursprung och utseende har gnejs lite olika namn, till exempel gnejsgranit, sedimentgnejs, ådergnejs och slirgnejs.

Användningsområden

Eftersom gnejsen inte kan spräckas lika preciserat som granit har den fått lite andra användningsområden. Man ser ofta gnejs som grovhuggna block i husgrunder, murverk och liknande där precision mellan fogar inte behöver vara av största vikt. Som krossmaterial, makadam, ingår gnejs ofta vid till exempel asfaltproduktion. Sand på trottoarerna mot halkan på vintern brukar också utgöras av krossad gnejs.


Stenkoll är en geologiutställning som producerats av Technichus Science Center i Härnösand.