stenkoll


Granit

Ålder och bildningssätt

Granit och gnejs är Sveriges vanligaste bergarter. Granitens huvudmineral är kvarts, fältspat och glimmer. Granit är en magmatisk bergart som bildats genom att magma har stelnat på stora djup under markytan. Sveriges yngsta graniter finns i Bohuslän med cirka 920 miljoner år, medan de äldsta graniterna här i Västernorrland är cirka en miljard år äldre. Nordingrågraniten bildades för cirka 1580 miljoner år sedan.

Kännetecken

Granit har en enhetlig kristallstruktur och namnet kommer från latinets granum som betyder korn. En granit kan ha olika färger, från nästan vit till röd. Graniter har fått namn utifrån platser där de är vanliga. Några vanliga graniter i Västernorrland är Revsundsgranit, Härnögranit och Rapakivigranit. Den sistnämnda kallas Nordingrågranit och har en roströd färg. Den är också Ångermanlands landskapsbergart.

Användningsområden

Graniten är hård och används ofta som byggmaterial och gatsten. Nordingrågranit finns i riksdagshuset i Stockholm. En typ av granit med speciella egenskaper används till curlingstenar. Den graniten kommer från den lilla ön Ailsa Craig i sundet mellan Nordirland och Skottland. Mykerinos pyramid på Gizaplatån är en av Egyptens mest välbevarade pyramider och delvis tillverkad i granit. Pyramiden färdigställdes för över 4500 år sedan och var då 65,5 meter hög. De sexton första lagren byggdes i granit medan den övre delen täcktes av polerad kalksten.


Stenkoll är en geologiutställning som producerats av Technichus Science Center i Härnösand.