stenkoll


Obsidian

Ålder och bildningssätt

Obsidian är en magmatisk ytbergart som bildats när magma runnit ut på jordytan, svalnat och stelnat så hastigt att någon kristallin struktur inte hunnit bildas. Obsidian är vanlig på Island.

Kännetecken

Obsidian kallas också vulkaniskt glas och är svart med en glänsande yta. Obsidian är icke-kristallint och har en så kallad amorf struktur. Ordet amorf kommer från grekiskan amorphos som betyder strukturlös.

Användningsområden

Under stenåldern användes obsidian till vapen och verktyg eftersom det kunde slås och formas till mycket vassa skärvor. De äldsta föremålen tillverkade av obsidian är omkring 5500 år gamla och har hittats i Egypten. Krigarkulturer som Aztekerna använde obsidianvapen. Aztekarméns elit var utrustad med svärd som kallades macuahuitl. Vapnet var av trä, en meter långt och kantat med knivskarpa skärvor av obsidian. Idag används obsidian till smycken och prydnadsföremål.

Det har föreslagits att obsidianskalpeller ska kunna användas inom kirurgi på grund av eggarnas skärpa.


Stenkoll är en geologiutställning som producerats av Technichus Science Center i Härnösand.