femdomcc.com

Projekt

Pågående


EIPTE

– Entrepreneurship in Initial Primary Teacher Education

Technichus ingår under tre år, 2017-2020, i ett EU-finansierat projekt. Ett strategiskt partnerskap tillsammans med University of Deusto, University College Sjaelland, Leuphana University, University of Applied Sciences/Vilniaus Kolegija, Lithuania, Artesis Högskola Plantijn, Antwerpen, Mittuniversitetet Sundsvall.

När skolan idag har i uppdrag att bidra till att elever utvecklar kunskaper som främjar företagande och innovationstänkande syftar EIPTE-projektet till att lärarutbildningar ska utveckla förhållningssätt och upplägg för att kunna arbeta med och förbereda lärarstudenter för det uppdrag som gäller entreprenörskap. I skolan kan det handla om att stimulera elevernas nyfikenhet, kreativitet och viljan att pröva och omsätta nya idéer till handling. Projektet ämnar utveckla och testa en verktygslåda/toolbox för hur lärarutbildning i Europa kan arbeta med entreprenörskap i utbildning. Varje lärosäte kommer involvera 10-20 studenter som i två omgångar kommer att delta i projektet samt besöka andra lärosäten i projektet.

Technichus är med som en samarbetspart i det här projektet tack vare tidigare erfarenheter av
entreprenörskapsutbildningar. Technichus har ett nära samarbete Mittuniversitet och kommer bland annat att ta emot studenter från Mittuniversitetet och de övriga universiteten i detta strategiska partnerskap.


momentum_projekt

Sommarlovsentreprenör

Sommarlovsentreprenör™ är ett väl beprövat utbildningskoncept som bygger på erfarenhet. Varje år får flera hundra ungdomar runt om i Sverige chansen att prova på att starta eget som sommarjobb. Programmet startade 1999 och växer fortfarande med nya arrangörer. Sedan 2014 är det Technichus Science Center i Härnösand som förvaltar och utvecklar projektet.

>Läs mer om Sommarlovsentreprenör!


Avslutade projekt

Creative Momentum

Creative Momentum är ett gränsöverskridande EU-finansierat projekt för att stödja enskilda och företag som arbetar i kreativa branscher i västra Irland, Nordirland, Sverige, Finland och Island. Det 3-åriga projektet startade den 11 maj 2015 och finansieras av Northern Periphery & Arctic Program (NPA), Länsstyrelsen Västernorrland samt Landstinget Västernorrland. Technichus Science Center i Härnösand är en av aktörerna i projektet. I nära samarbete med regionens näringslivsutveckling vill vi ge konsthantverkare, formgivare, konstnärer, filmare, app-utvecklare, musiker och andra inom kreativa näringar tillgång till utbildning, innovation, nätverk och närvaro på de internationella marknaderna.

>>Se film om projektet!


sommarlovsentreprenor_projekt


Biophilia

Ett nordiskt kunskapståg

Technichus är en del av Kunskapståget, en samarbetsplattform mellan forskare i Norden som ska främja ungas intresse för forskning. Satsningen har sin grund i Biophilia, en isländsk undervisningsmetod inspirerad av artisten Björk. Metoden har utvecklats i samarbete med forskare från Islands universitet samt musik- och naturvetenskapslärare från Reykjaviks stadsskolor.

>Läs mer om projektet i Sverige!

>Läs mer om Biophilia!


Sinnenasrum_logo_text-273x300
Sinnenas rum

Projektet Sinnenas rum planerar att bygga och inreda två lugna rum där besökaren själv kontrollerar ljus- och ljudintrycken och kommunikationssätt med utrustningen. Rummen blir en infrastruktur där besökarna kan skapa konst och njuta av avslappning, upplevelser, upptäckter och roligt lärande. Genom att använda rummens föremål lär man sig om modern sensorteknik och mycket annat. Samarbetspartners är Technichus, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Härnösands kommun.

>Läs mer om Sinnenas Rum!

Projekt på Technichus

Technichus Science Center driver flera projekt inom entreprenörskap och innovation. Konceptet Sommarlovsentreprenör förvaltas och utvecklas av Technichus och vi ingår i EU-projektet Creative Momentum.

Läs mer om projekt på Technichus!

Våra öppettider

Under vecka 34 håller vi stängt men helgen har vi öppet som vanligt.

TORSDAG-SÖNDAG 10.00-16.00

Tisdag-fredag tar vi emot skolprogram och förbokade grupper.
Måndag stängt

Hitta hit

Besöksadress: Storgatan 11
Post: Technichus i Mitt Sverige AB
Storgatan 11, 871 31 Härnösand
Tel: 0611 – 34 96 35
E-post: reception@technichus.se
Facebook: Följ oss – få senaste nytt!