stenkoll


Pegmatit

Ålder och bildningssätt

Pegmatit är en magmatisk gångbergart som bildats ur heta lösningar i sprickor efter olika graniters och gnejsers bildning. Pegmatit består av mineralerna fältspat och kvarts med växlande halter av glimmer. Pegmatiter kan även innehålla sällsynta grundämnen och kristaller av ovanliga mineral. Vackra pegmatitgångar finns till exempel vid Härnökusten.

Kännetecken

Ljusa mineralfyllda gångar i en bergart består vanligtvis av pegmatit. Dessa gångar kan vara från några centimeter till flera meter breda. Pegmatit förekommer över hela Sverige och ett flertal pegmatitbrott har varit i drift med brytning av främst fältspat och kvarts.

Användningsområden

De tre huvudmineralen i pegmatit har var och en sina särskilda användningsområden. Kvarts är en viktig råvara vid tillverkning av glas. Kvarts utgör råvara till exempelvis ögonlinser och slipmedel i tandkräm och är också en viktig komponent inom högteknologisk industri vid tillverkning av både datorchip och armbandsur. Fältspat används vid tillverkning av porslin. I Sverige har det funnits flera pegmatitbrott där det bröts kvarts och fältspat som användes för tillverkning av porslin i fabrikerna Rörstrand och Gustavsberg. Det äkta porslinet, så kallade fältspatporslin, tillverkades först i Kina på 800-talet. Receptet var i över 1000 år en eftertraktad hemlighet och keramiktillverkare i Europa gjorde flera misslyckade försök att framställa det vita guldet. Fältspatporslin består av kaolin, kvarts och fältspat som bränns vid hög temperatur och ger en vit, genomskinlig skärv som inte suger åt sig vatten.


Stenkoll är en geologiutställning som producerats av Technichus Science Center i Härnösand.