femdomcc.com

Process- och projektledare på Technichus

En viktig del i Technichus uppdrag som kanske inte så många vet om är entreprenörskap/entreprenöriellt lärande. 

Annika jobbar som projektledare för olika entreprenörsprogram. Bland annat har hon, fram till hösten 2020, drivit Leaderprojektet Ung Landsbygdsentreprenör där ungdomar från landsbygden får utbildning och verktyg att starta och driva egna företag under sommarperioden. I detta arbete har hon handlett, utbildat handledare samt utvecklat metod och innehåll i utbildningen för att den hela tiden ska vara uppdaterad och hålla bra kvalité.

Under sommaren 2020 fanns en brist på sommarjobb för ungdomar. Då fick Technichus en förfrågan från Härnösands kommun om vi kunde genomföra en speciell coronainsats för att skapa möjlighet till fler sommarjobb. Med hjälp av våra entreprenörsprogram möjliggjordes sommarjobb till 15 ungdomar som under sommaren, med handledning, fick möjligheten att starta och driva ett eget företag.

De entreprenörsinsatser som Technichus genomfört i programverksamhet har gett resultat och har väckt starkt intresse i/från vår region. Detta ledde till att Annika, tillsammans med bland annat David (presenteras nedan) nu genomfört en regional förstudie för att undersöka förutsättningarna att kunna skapa en långsiktig organisation och struktur för ett utvecklat och permanent entreprenörsprogram för hela Västernorrland. Detta med Technichus som central utförare i samarbete med Region Västernorrland, samtliga kommuner i regionen, Ung Företagsamhet Västernorrland samt Bizmaker.

David leder både interna och externa processer för företagets räkning. Just nu ingår han i en intern utveckling av bland annat Technichus utställningsprocess, våra entreprenörsprogram, omställningsarbeten för bibliotek runt om i regionen samt samverkan med Härnösands gymnasium kring lärmetoder för elever med generella matematiksvårigheter. David arbetar även med specifika utvecklingsfrågor, såsom exempelvis handledning av studenter från Mittuniversitetet då de bistår Technichus med utveckling av uttalade utvecklingsområden inom ramen för projektarbeten/examensarbete. I det senaste projekten utvecklade studenterna prototyper på fungerande stationer inom artificiell intelligens och virtual reality som sedan ska kunna användas i våra utställningar.

Technichus får även en del externa konsultuppdrag. Ett exempel på det är ett uppdrag från Matfors industrier där David utvecklat konceptförslag i form av skisser eller modeller för pedagogiska stationer för en kommande utställningsmiljö. Under 2020 så levererade vi två pedagogiska modeller, skolprogram med kopplingar till stationerna samt även en sammanställning av lämpliga partners för utveckling/produktion.

Läs mer om dessa och andra spännande projekt som Technichus genomfört i vår verksamhetsberättelse 2020.

Projekt på Technichus

Technichus Science Center driver flera projekt inom entreprenörskap och innovation. Konceptet Sommarlovsentreprenör förvaltas och utvecklas av Technichus och vi ingår i EU-projektet Creative Momentum.

Läs mer om projekt på Technichus!

Våra öppettider

Under vecka 34 håller vi stängt men helgen har vi öppet som vanligt.

TORSDAG-SÖNDAG 10.00-16.00

Tisdag-fredag tar vi emot skolprogram och förbokade grupper.
Måndag stängt

Hitta hit

Besöksadress: Storgatan 11
Post: Technichus i Mitt Sverige AB
Storgatan 11, 871 31 Härnösand
Tel: 0611 – 34 96 35
E-post: reception@technichus.se
Facebook: Följ oss – få senaste nytt!